Mobile menu

بسته های آموزشی مربوط به باغبانی

1

پرورش و نگهداری کاکتوس ها

5000 تومان

2

آموزش گل آرایی

5000تومان

3

آموزش کاشت، داشت و برداشت بادام

5000تومان

4

راهنمای جامع کشت، داشت و برداشت گردو

5000تومان

5

فیلم آموزشی علمی عملی هرس مرکبات

5000تومان

6

فیلم آموزشی کاشت، داشت و برداشت توت فرنگی

5000تومان

7

فیلم آموزشی علمی عملی هرس انگور

5000تومان

8

فیلم آموزشی علمی عملی هرس درختان سیب

5000تومان

9

آمموزش پیوند زدن

5000تومان

10

آموزش باغبانی  راهنمای جامع و کامل باغ و باغبانی MS Gardening

5000تومان

11

Perfect Plants  بیش از 2000 گونه گیاهی  -  دارای فیلترهای جستجو بر اساس نیازهای شما

5000تومان

12

دایره المعارف باغبانی سانست     Sunsets Western Garden

5000تومان

13

مجموعه گل­های زینتی در دنیا

5000تومان

14

اسرار باغبانی آموزش، اصول باغبانی و گل کاری، طراحی فضای سبز (مجموعه آموزشی بی نظیر 16 قسمتی DVD4)

5000تومان

15

نرم افزارهای طراحی فضای سبز، نرم افزارهای جامع و جدید و حرفه ای طراحی فضای سبز DVD2

5000تومان

16

طراحی فضای سبز (سدها الگو برای طراحی)

5000تومان

17

راهنمای عملی پرورش گیاهان آپارتمانی CD2

5000تومان

18

پرورش گل­های آپارتمانی (زینتی) نرم افزار مصور و جامع کاشت و پرورش صد گیاه زینتی در ایران

5000تومان

19

کاشت درختان مثمر در اراضی شیب­دار و کم بازده با استفاده از سامانه­های آبگیر و سوپر جاذب­ها

5000تومان

20

دستورالعمل فنی احداث نهالستان و تولید نهال (نیمه گرمسیری و گرم­سیری)

5000تومان

21

راهنمای عملی درختکاری

5000تومان

22

احداث و احیای تاکستان دیم

5000تومان

23

راهنمای جامع کشت، داشت و برداشت زیتون

5000تومان

24

کاشت، داشت و برداشت انار

5000تومان