Mobile menu

Image result for ‫شانکرباکتریایی درختان‬‎  Image result for ‫شانکرباکتریایی‬‎

شانکر باکتریایی درختان میوه هسته دار :

 

شانکر باکتریایی روی انواع درختان میوه پراکنده است میزبان مهم این بیماری شامل بادام ، زردآلو ، گیلاس ، آلبالو ، آلو ، گوجه ، هلو ، سیب و گلابی هستند . خسارت این بیماری در سالهایی که بارندگی بهاره زیاد است بیستر دیده میشود .

 

علائم بیماری : علائم در جوانه ها و اندامهای گل بصورت خشکیدگی و قهوه ای شدن بافت به همراه مرگ جوانه ها و اندام های گل دیده می شود . روی جوانه ها ترشح صمغ مشاهده می شود. بافت شاخه و تنه در محل آلودگی تغییر رنگ داده و نسبت به بافتهای سالم کمی گودتر است و چنانچه پوست محل شانکر را برداریم رگه های قهوه ای در بافت زیر پوست دیده می شود . در برخی از درختان الوده در قسمت پایین گیاه و نزدیک طوقه پاجوشهای فراوان رشد می کنند .

 

باکتری عامل بیماری زمستان را در جوانه ها و شانکرهای باقیمانده سال قبل سپری می کند و با مساعد شدن شرایط (بارندگی ، جراحات سطحی و زخم در سطح گیاه) امکان ورود به درون گیاه فراهم می شود .

 

بنابراین شکستگی شاخه ها و زخم ها و محل افتادن برگ ها در پاییز به نفوذ باکتری کمک می کند .

 

بارندگی شدید بهاره همراه با وزش باد به انتشار بیماری کمک می کند .

 

کنترل بیماری :

 

1 . استفاده از نهالهای سالم ، استاندارد و عاری از بیماری در موقع کاشت باغ .

 

2 . هرس و سوزاندن شاخه ها و اندام های آلوده .

 

3 . هرس شاخه های شکسته در اثر برف و یا عوامل دیگر و ضدعفونی محل زخم با بردوفیکس

 

 برای پیشگیری  و کنترل بیماری سمپاشی های دوره ای با بردوفیکس به شرح زیر توصیه می شود:

مرحله اول: پس از برگریزان

مرحله دوم: قبل از تورم جوانه ها

مرحله سوم: بعد از ریزش گلبرگ ها و بلافاصله بعد از تشکیل میوه

مرحله چهارم:برای جلوگیری از سرایت بیماری، محلولپاشی با بردوفیکس بعد از 15-20 روز تکرار شود.