Mobile menu
بیماری آنتراکنوز گردو

یکی از مهم ترین بیماری های برگی درخت گردو در ایران، آنتراکنوز می باشد. عامل این بیماری قارچی، گونه ی Marssonia juglandis است. این بیماری می تواند در فصل رشد، به سرعت با افزایش رطوبت هوا فراگیر شود و سبب از بین رفتن برگ های درخت بعد از چندی گردد. این اتفاق باعث کاهش سرعت رشد درخت و ضعیف شدن آن می شود. در صورت فراگیری متعدد بیماری طی چند سال پی در پی امکان دارد درخت از بین برود.

اولین بار در سال ۱۸۱۵ از اروپا گزارش شد و تقریباً در تمامی مناطق گردوخیز دنیا گسترده شده است، اما خسارت بیماری در نواحی مدیترانه ای بیشتر است. گونه های مختلف جنس Juglans، درجات مختلفی از حساسیت به آنتراکنوز را نشان می دهند. از نظر اقتصادی خسارت بر روی گردوی سیاه اهمیت زیادی دارد.

علایم اولیه در گردو، لکه هایی قهوه ای به طول mm 5 زیر برگ است که بعد از مدتی نکروز شده و دو سطح برگ را می پوشاند. بعد از مدتی زردی برگ و سپس قهوه ای شدن حاشیه برگ ها مشاهده می شود. دما و رطوبت ۲ عامل اصلی گسترش بیماری هستند. علاوه بر برگ ها، این قارچ به دمبرگ، ساقه، شاخه و میوه نیز حمله و آنها را آلوده می کند. در درختان بیمار عمدتاً میوه ها ریزش می کنند و یا سیاه، خشک و چروکیده می شوند.

زمستان گذرانی قارچ اغلب روی میوه ها و برگ های ریخته شده طی تابستان گذشته است. گاهی مواقع نیز، روی زخم های تنه و شاخه نیز زمستان گذرانی صورت می گیرد. آلودگی اولیه در بهار بوسیله آسکوسپورها رخ می دهد که توسط باد منتشر می شوند. در شرایط مناسب، اسپورها جوانه زده و وارد برگ می شوند و بعد از ۱۴ تا ۱۶ روز علایم اولیه ظهور می یابد. اسپورهای ثانویه (کندی ها) روی برگ های آلوده که آسروول رویشان وجود دارد، تشکیل می شود. تعداد انها بسیار است و از طریق باد و باران از برگی به برگی دیگر گسترش می یابند. علت اصلی گسترش بیماری در تابستان و اوایل پاییز عمدتاً به خاطر تولید مکرر کندی ها است.

مبارزه:

استفاده از ارقام مقاوم، از مهم ترین استراتژی ها است. حذف بقایای گیاهی و انهدام برگ ها و میوه های آلوده از روش های زراعی می باشد. Walnut Anthracnose

کرم خوشه خوار انگور

 

علائم وخسارت

 

نسل اول این آفت از گلهاونسلهای بعدی این آفت که بعد از تشکیل  حبه ظاهرمی شوند از دانه های انگور تغذیه میکند وحبه ها را بوسیله تارهای خاکستری رنگی به هم می چسباند که بوسیله این تارها آفت تشخیص داده می شود.

مدیریت آفت

-۱بیل زدن پای درخت در پائیز برای از بین بردن مراحل زمستان گذران آفت.

۲-فاصله دادن شاخه وبرگهای درخت از سطح زمین برای تهویه بیشتر درخت.

زنجره مو

 

علائم و خسارت


  • خسارت اصلی این آفت مربوط به پوره های آن است که در خاک سالها باقی میماند واز مواد ریشه تغذیه می کند.حشره بالغ هم با تخم ریزی در شاخه های یک ساله باعث متورم شدن شاخه وشکستن آن در برابر باد میشود.درپای درخت آلوده سوراخهای ورود وخروج پورها دیده میشود.

مدیریت وکنترل آفت

۱-قطع شاخه هایتخم ریزی شده توسط آفت

۲-ازبین بردی علفهای هرزومیزبانهای دیگر آفت

۳-شخم عمیق پای درخت

۴-آبیاری منظم ویخ آب زمستانه

 

زنجرک مو


علائم وخسارت

حشره ماده در داخل بافت برگ تخم ریزی میکند به علت تفریخ تخم کله های سفید در پشت ایجاد میشود.پوره وحشره بالغ هردو از شیره گیاه تغذیه میکنند وباعث زردی وضعف  برگها وبوته می شوند.در صورت خسارت زا بودن آفت از سموم تماسی استفاده میشود(معمولاً محلول پاشی برای خوشه خوار این آفت را کنترل خاهد کرد)


کنه های انگور


علائم وخسارت

در اثر تراکم شدید آفت وتغذیه آن برگها چروکیده شده، جوشها وگالهائی روی برگ ایجاد میشود که در پشت برگ  به صورت قهوه ائی وپنبه ای شکل در می آید که خود حشره در آن تارها فعالیت میکند.

 

 

 

 

 

جهت کسب اطلاعات کافی در خصوص مبارزه بیولوژیکی با آفات و بیماریهای مذکور با کارشناس فنی شرکت تیوا کود تماس حاصل فرمایید.