Mobile menu
 • VTEM Image Show

  run and having fun
 • VTEM Image Show

  به وب سایت رسمی شرکت تیواکود خوش آمدید

  For your health
 • VTEM Image Show

  As the wind
 • VTEM Image Show

نمایندگی شرکت های معتبر

                                                  

سفیدک‌های پودری (‌سطحی یا حقیقی ) روی گندم، جو و بسیاری از گندمیان علایمی تولید می کند که قرن‌ها است شناخته شده‌اند. سفیدک‌های پودری غلات بوسیله قارچهای انگل اجباری و دارای میزبان اختصاصی از گونه Erysiphegraminis ایجاد می‌شوند. طی سالهای متمادی این قارچها در همراهی طولانی با میزبان خود تکامل یافته و فرمهای اختصاصی به وجود آمده است. فرم گونه‌ای که به گندم حمله می‌کند و فقط به گندم اختصاص دارد (‌به جز در موارد خاص ) ، ErysiphegraminisF.sp.tritici نامیده می‌شود. این فرم گونه در نواحی مرطوب و نیمه خشک جهان انتشار گسترده‌تری دارد. خسارت ناشی از آن 12 تا 34 درصد و در مواردی تا 45 درصد محصول گندم گزارش شده است. با توجه به آلودگی نسبتاً زیاد بعضی از مزارع گندم استان گلستان به بیماری سفیدک پودری که در سال زراعی 80-1379 مشاهده شد، نیاز بررسی هر چه بیشتر و همه جانبه این بیماری جهت دستیابی به روش‌هایی برای کنترل بهینه واصولی آن، ضروری به نظر میرسد.

 نشانه‌ها و عامل بیماری

نشانه‌های سفیدک پودری روی گندم، جو و سایر گندمیان بطور کامل مشابه است. قارچ عامل بیماری ErysiphegraminisDc . F.sp.triticiMarshal  می‌باشد که به آن Blumeriagraminis (Dc.Ex.Merat)E.O.Speer F.sp.triticiMarshal نیز اطلاق می‌شود. این قارچ قادر است تمام قسمت‌های هوایی گیاه میزبان را آلوده سازد، ولی بیشتر در سطح بالایی برگهای پایینی بوته‌ها دیده می‌شود. عامل بیماری در هر زمان بعد از خارج شدن گیاهچه‌ها از خاک می‌تواند گیاه میزبان را مورد حمله قرار دهد. علایم بیماری کاملاً ‌سطحی است و عامل بیماری درسطح قسمت‌های آلوده گیاه مستقرر می‌شود (بجز مکینه‌ها که در سلولهای اپیدرمی نفوذ میکند)، بنابراین نشانه‌های بیماری که روی گیاه دیده می‌شود کلنی های عامل بیماری است که به شکل‌ لکه‌های پهن متشکل از میسلیوم‌های پنبه‌ای در هم رفته و کنیدیوم‌ها هستند. اندامهای زایشی جنسی قارچ (آسکوکارپ cleistothecium‌) که با چشم غیرمسلح نیز قابل رویت هستند. بصورت نقطه‌های قهوه‌ای یا سیاه‌رنگ روی کلنی‌های مسن‌ قارچ در مرحله رسیدن محصول ظاهر می‌شوند. درون آسکوکارپ‌ها، آسک‌ها و آسکوسپورها به وجود می‌آیند. مرحله غیرجنسی (کنیدیوم) عامل بیماری  OidiummonilioidesDesm. می‌باشد

 چرخه بیماری

عامل بیماری زمستان را بصورت کلیستوتسیوم روی کاه و کلش و در شرایط آب و هوایی ملایم به فرم میسلیوم  و کنیدیوم طی میکند. آسکوسپورها و کنیدیهایی که بوسیله باد پراکنده می‌شوند، مایه آلوده کننده اولیه (‌اینوکلوم) هستند. آسکوسپورها در اواسط فصل گرما تولید شده و کنیدیها دربهار به کرات تشکیل می‌شوند. پس از جوانه‌زنی، لوله‌های تندشی هر دو نوع اسپور به طور مستقیم به گیاه گندم نفوذ کرده و در داخل سلولها مکینه را تشکیل داده و کلنی‌های سطحی اسپورزا را در سطح میزبان به وجود می‌آورند. کنیدی‌های تولید شده به وسیله باد منتشر می‌شوند و آلودگی‌های ثانوی را ایجاد میکنند. با افزایش سن کلنی‌ها، تولید کنیدیومی کاهش، کلیستوتسیوم‌ها تشکیل می‌شوند. بوته‌های گندم ‌های خودرو که در اثر ریزش کمباین و یا موارد دیگر در مزارع باقی می‌مانند، میزبانهایی هستند که عامل بیماری را از تابستان برای زراعت زمستانه حفظ می‌کنند. کنیدی‌ها به تعداد زیاد تشکیل میشوند و از لحاظ اپیدمی بیماری بیشترین اهمیت را دارند. کنید‌ی‌ها در دامنه دمایی وسیع، یعنی از 1 تا 30 درجه سانتی‌گراد و بدون نیاز به آب آزاد، جوانه می‌زنند. در شرایط مناسب مزرعه جوانه‌زدن، ایجاد آلودگی و اسپورزایی ثانوی در مدت 7 تا 10 روز کامل می‌شود. بــهترین دما برای رشد قارچ و توسعه بیماری 22- 15 درجه سانتی‌گراد می‌باشد. در مازندران قارچ عامل بیماری به طور عمده به صورت میسلیوم‌های غیر فعال روی گندمهای خودرو، زمستان گذرانی کرده و در اول بهار کنیدی‌ها تشکیل شده و سبب آلودگی مزارع مجاور می‌شود. علفهای هرز گرامینه شامل ؛ اژیلوپس،‌فالاریس و لولیوم می‌توانند به عنوان میزبان ثانویه در ایجاد آلودگی نقش داشته باشند . قارچ عامل بیماری می‌تواند به فرمهای جنسی وغیرجنسی بر روی این علفهای هرز تابستان و زمستان گذرانی کرده و بیماری را ایجاد و منتشر کند.

 مبارزه

عامل بیماری سفیدک پودری یک قارچ هتروتالیک است و نژادهای متعددی دارد. بین نژادهایی که از لحاظ ژنتیکی نامشابه‌اند هیبریداسیون ‌رخ می‌دهد. در اثر این فرایند که معمولاً درون کلیستوتسیوم‌ها انجام می‌شود، فاکتورهای بیماریزایی و نژادهای فیزیولوژیک جدید به وجود می‌آید که از روی واکنش‌های متفاوت لاینهای تک‌ژنی یا ارقام استاندارد (متمایز کننده)، این نژادها قابل تشخیص هستند. برای تولید ارقام مقاوم، شناسایی نژادهای عامل بیماری به  منظور تعیین فاکتورهای بیماریزایی و ژنهای مقاومت موثر درمناطق مختلف کشور ضروری می‌باشد.

 

محصولات ما

کود آلی

کود آلی

برتری کود آلی تیوا : مخلوطی از انواع کود های حیوانی شامل کود مرغی، گاوی، گوسفندی و نیز کمپوست های جنگلی میباشد، لذا تمام طول دوره در دسترس گیاه بوده وشامل اکثر عناصر ضروری برای گیاه مانند نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، هیومیک و فولیک اسید و غیره میباشد.   مضرات کودهای حیوانی نپوسیده:   انتقال بذرعلفهای هرز،انواع قارچ،آلودگی وبطور کلی...

کود پلت مرغی تیوا

کود پلت مرغی تیوا

 ترکیبات سازنده کود پلت مرغی: کودمرغ، انواع کمپوست، اسید آمینه، سولفات پتاسیم، اوره، سوپرفسفات، گوگرد، سولفات آهن، روی، منیزیم، منگنز، اسیدبوریک، اسیدهیومیک                                                                                                                       

راه های مقابله با سرمازدگی درختان

راه های مقابله با سرمازدگی درختان

بیشتر درختان میوه،نهال تازه کشت، در معرض، یخبندان زمستان، یا، سرما زدگی بهاره، قرار می گیرند که این امر موجب خسارتهای شدید اقتصادی می گرددآبیاری بی رویه، دادن کود ازته بیش از حد، محصول زیاد ، ریزش زود هنگام برگها، تولید محصول بیشتر، هرس زود...

چسب هرس لاتکس

چسب هرس لاتکس

تنها چسب باغبانی استاندارد در ایران حاوی قارچکش طبیعی چسب باغبانی لاتکس، محافظ سلولها و بافت های انواع درختان مثمر و غیرمثمر می باشد.حاوی قارچکش طبیعی می باشد.لاتکس بعداز هرس هنگام قلمه زدن و پیوند زدن و همچنین جهت بالابردن عمللکرد محصول قبل و بعد از...

اولتراهیومی پاور

اولتراهیومی پاور

ولتراهیومی پاور،هیومیک اسید فوق العاده کود هیومیک اسید چیست؟مواد هیومیکی محصول نهایی تجزیه هر ماده آلی در شرایط ویژه و توسط میکروارگانیسم‌های خاص می‌باشند. از آنجا که این ماده ph اسیدی ضعیف (3/8 تا 5) دارد و مشتق از هوموس می‌باشد به نام هیومیک اسید هم...

شانکرباکتریایی

شانکرباکتریایی

  شانکر باکتریایی درختان میوه هسته دار :   شانکر باکتریایی روی انواع درختان میوه پراکنده است – میزبان مهم این بیماری شامل بادام ، زردآلو ، گیلاس ، آلبالو ، آلو ، گوجه ، هلو ، سیب و گلابی هستند . خسارت این بیماری در سالهایی...

برچسب کودی تیوا

برچسب کودی تیوا

با حضور وزیر جهاد کشاورزی رونمایی از گواهی نامه ثبت مواد کودی انجام شد. همزمان با آغاز سال زراعی جدید (95-94)و در حاشیه سومین همایش سراسری مدیران وزارت جهاد کشاورزی از گواهی نامه ثبت مواد کودی رونمایی شد. به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات خاک و...

یخ آب زمستانه

یخ آب زمستانه

محاسن یخ آب زمستانه   ✍ آبیاری زمستانه در قدیم الایام مرسوم بوده و ایرانیان قدیم از علم بالایی برخوردار بوده اند .

کود هیومیک گرانوله

کود هیومیک گرانوله

کود هیومیک اسید گرانوله   TIVAKOOD کود هیومیک اسید یکی از جدیدترین کود های وارد شده به عرصه کشاورزی است که از مواد آلی تشکیل شده  و از فواید آن می توان به ترکیب ارگانیکی بودن آن که حاوی عنصر پتاسیم، فسفرو ازت و آهن و گوگرد...